درباره ما

من علی صفری فرد هستم صاحب پیج سفید دندون

کلی اطلاعات مفید داخل پیج اینستام برای سلامتی و سفیدی دندوناتون در اختیارتون گذاشتم

تا جایی که تونستم براس سفیدی و سلامت دندونا از روش های طبیعی و سنتی استفاده کردم

اینجا هم براتون محصولات طبیعی گذاشتیم که مهمترینشون خمیر دندون آلبودنت هست که خیلی خوب جلوی پوسیدگی دندون رو میگیره

با خمیر دندون آلبودنت دیگه سمت دندون پزشکی هم نمیرید